„Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami.”

Ralph Waldo Emerson

Prezentacje, wystąpienia publiczne – dla jednych szansa na pokazanie się, dla innych walka o klienta a jeszcze innych element pracy. Bez względu na to po co to robisz, zawsze jest to wyzwaniem. Wyzwaniem, które coraz trudniej da się ominąć.

Zapraszamy na praktyczne oraz pełne atrakcyjnych i inspirujących przykładów szkolenie, podczas którego każdy uczestnik będzie miał okazje popracować nad swoim indywidualnym „warsztatem prezentacyjnym”.

Podczas warsztatów:

  • Uczestnicy przez dwa dni szkolenia pracują na przygotowanym wcześniej własnym wystąpieniu, prezentują go podczas warsztatów, wzbogacają o nowe elementy; szkolenie przebiega z użyciem kamery: wystąpienie jest nagrywane, odtwarzane i omawiane przez trenera i uczestników szkolenia.
  • Mini stand-up – uczestnicy po poszczególnych blokach szkolenia prezentują 1-2-minutowe spontaniczne wystąpienia na zadany temat; celem tych wystąpień jest „oswojenie” uczestników z wystąpieniami sposobami radzenia sobie ze stresem.

Podziel się