1. Nawyk „STAŁY RYTM”:

Dla Ernesta Hemingwaya i Haruki Murakami, poza talentem pisarskim, ważny element sukcesu to codzienna rutyna. Hemingway pisał codziennie od 6:00 rano, Murakami, kiedy pracuje nad książką, pisze bez przerwy od 4 rano przez kolejne 5-6 godzin. Bill Gates czyta codziennie przez godzinę przed zaśnięciem. Badania Fortune 500 pokazują, że podobnie jak on działa większość szefów z listy Fortune 500. Każdy z nich czyta przez około 45 minut, zanim położy się spać.

2. Nawyk „CELEBROWANIE MAŁYCH SUKCESÓW”

Alex Ferguson, jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłki nożnej, mimo wybuchowego temperamentu, w specyficzny sposób podchodził do zawodników. Jak sam mawiał: „Nie możesz ciągle krzyczeć i wrzeszczeć. To nie działa”. Dzięki temu ła­twiej było mu ra­dzić sobie z wraż­li­wy­mi pił­ka­rza­mi. Na tre­nin­gu więcej miejsca poświęcał na pozytywy, wychodząc z założenia, że nie ma nic lep­sze­go niż usły­szeć: „Well done”, a po naszemu – „Dobra ro­bo­ta”. Ferguson mówił, że są to dwa naj­lep­sze słowa, jakie kie­dy­kol­wiek wy­my­ślo­no.

3. Nawyk „OBSESJA CZASU”

Geniusz Tesli, Elon Musk, który przez wielu „zwykłych ludzi” postrzegany jest jako mistrz „myślenia poza schematem”, szalony pasjonat i duchowy następca Steva Jobsa, zaangażowany jest w tak wiele przedsięwzięć, że – aby temu podołać – obsesyjnie, z precyzją co do minuty, planuje swój kalendarz. Dotyczy to w równym stopniu jego zobowiązań zawodowych, jak i prywatnych. Szefowa PepsiCo, Indra Nooyi sypia 4 godziny dziennie – codziennie wstaje ok. 4 rano, a w biurze jest nie później, niż o 7:00. Godziny poranne to czas, kiedy w mieście jest mały ruch i dojazd do biura zajmuje mniej czasu, a firma jeszcze wtedy „śpi”, co daje możliwość spokojnej pracy.

4. Nawyk „ŁADOWANIE BATERII”

Michelle i Barack Obama ćwiczą wspólnie codziennie rano. Daje im to możliwość wspólnego bycia razem i dbania o ciało, co ma ogromny wpływ na sprawność intelektualną. Podobnie pisarz, Haruki Murakami, który od 25 lat codziennie biega, mówiąc, że zdrowie fizyczne jest równie istotne, co artystyczna wrażliwość.