Odwaga jest pierwszą ze wszystkich cnót, warunkuje bowiem
utrzymanie wszystkich pozostałych.

Winston Churchill

Problemem odwagi w działaniu, ludzie zajmują się od zamierzchłych czasów. A mimo to, jest on ciągle aktualnym wyzwaniem dla nas i organizacji, w których pracujemy. Poprzez to krótkie badanie, do którego zapraszamy Cię serdecznie, chcemy dowiedzieć się, jak odwaga jest spostrzegana w obecnych czasach i z jakimi wiąże się wyzwaniami. Zapraszamy!

 

1
Oceń na ile odważne działanie jest dla Ciebie ważne w życiu prywatnym.
2
Oceń na ile odważne działanie jest dla Ciebie ważne w pracy.
3
Przypomnij sobie chwile w Twoim życiu, kiedy odwaga miała szczególne znaczenie i odpowiedz na pytanie - Odwaga jest mi potrzebna, aby: (zaznacz maksymalnie 4 stwierdzenia najbliższe prawdzie)
Inne:
4
Przypomnij sobie sytuacje, kiedy brakowało Ci odwagi i odpowiedz na pytanie - Najbardziej wstrzymywało mnie przed odważnym działaniem: (zaznacz maksymalnie 4 stwierdzenia najbliższe prawdzie)
Inne:
5
W chwilach mojej największej odwagi najbardziej pomogło mi: (prosimy o dokończenie zdania)
Metryczka badania
Przedział wiekowy
Płeć
Status zawodowy
Twoje odpowiedzi zostały wysłane.
Dziękujemy 🙂
Oto prezent za udział w ankiecie – artykuł Marka Sobocińskiego pod tytułem "Maski"
Pobierz »
Poniżej, prezentujemy rozkład odpowiedzi, z dotychczas wypełnionych ankiet
1
Oceń na ile odważne działanie jest dla Ciebie ważne w życiu prywatnym.
nie zastanawiałam/em się nad tym
0%
nieistotne
0%
mało istotne
0%
istotne w umiarkowanym stopniu
0%
ważne
0%
kluczowe w moim życiu
0%
2
Oceń na ile odważne działanie jest dla Ciebie ważne w pracy.
nie zastanawiałam/em się nad tym
0%
nieistotne
0%
mało istotne
0%
istotne w umiarkowanym stopniu
0%
ważne
0%
kluczowe w mojej pracy
0%
3
Przypomnij sobie chwile w Twoim życiu, kiedy odwaga miała szczególne znaczenie i odpowiedz na pytanie - Odwaga jest mi potrzebna, aby: (zaznacz stwierdzenia najbliższe prawdzie)
Uwaga! Wyniki nie sumują się do 100% ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru i każdy słupek pokazuje jaka część wszystkich badanych wybrała daną odpowiedź.
poradzić sobie z lękiem przed utratą czegoś szczególnie ważnego dla mnie
0%
pokazać siebie takim, jakim jestem naprawdę
0%
pogodzić się ze stratą, porażką
0%
pozwolić sobie na bycie niedoskonałym
0%
okazać swoje uczucia
0%
szczerze mówić o problemach
0%
podążać za moją pasją, marzeniami
0%
dać sobie radę w obliczu wielu niewiadomych
0%
umieć przyznawać się do swoich słabości, błędów i niewiedzy
0%
rozstać się z kimś lub czymś
0%
dać więcej swobody tym, za których czuję się odpowiedzialny
0%
wyrażać otwarcie swoją opinię
0%
bronić swoich wartości
0%
umieć innym odmawiać
0%
żyć własnym życiem
0%
wprowadzić istotne zmiany w moim życiu lub pracy
0%
Inne
0%
4
Przypomnij sobie sytuacje, kiedy brakowało Ci odwagi i odpowiedz na pytanie - Najbardziej wstrzymywało mnie przed odważnym działaniem: (zaznacz stwierdzenia najbliższe prawdzie)
Uwaga! Wyniki nie sumują się do 100% ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru i każdy słupek pokazuje jaka część wszystkich badanych wybrała daną odpowiedź.
obawa przed popełnieniem błędu
0%
poczucie niewystarczającej ilość informacji
0%
niepewność co do rezultatu zamierzonych działań
0%
lęk przed negatywną informacją zwrotną i jej ewentualnymi konsekwencjami
0%
obawa obniżenia dotychczasowego standardu życia
0%
obawa wypadnięcia słabiej w porównaniu do innych
0%
lęk, że mogę sobie nie poradzić
0%
świadomość, że mogę narazić się na większy stres i nerwy
0%
lęk przed utratą "przywilejów" i "korzyści"
0%
niepokój o moich najbliższych
0%
wstyd przed pokazaniem swoich słabości
0%
brak wiary w swoje umiejętności i wiedzę
0%
lęk przed utratą środków do życia
0%
obawa narażenia na szwank mojego wizerunku
0%
brak sprzyjających warunków zewnętrznych
0%
lęk o swoje życie
0%
moje dotychczasowe negatywne doświadczenia
0%
lęk przed reakcją bliskich i otoczenia
0%
świadomość, że innym się nie udało
0%
lęk, że mogę nie spełnić oczekiwań otoczenia
0%
Inne
0%
Jeśli chcesz poznać pełne wyniki badania, wpisz proszę poniżej adres e-mail, na który mamy przesłać podsumowanie tego badania. W innym przypadku pozostaw to pole puste.
Podany adres e-mail został przesłany.