Ostatnimi czasy można natknąć się na rewelacje o polskim pochodzeniu Krzysztofa Kolumba, który był rzekomo nieślubnym synem króla polskiego Władysława III Warneńczyka, który nie zginął w bitwie pod Warną w 1444, ale udał się na Maderę, gdzie ożenił się z portugalską szlachcianką, z którą miał syna.

Na tym tle informacje, że królem Anglii był wnuk Mieszka I wydają się być mało istotne i mniej spektakularne. Jednak jest to fakt historyczny, o którym niewiele osób wie.

Tym królem był Kanut Wielki, w historiografii angielskiej znany jako Cnut the Great. Jego matką była córka Mieszka I, a więc siostra Bolesława Chrobrego, Świętosława.

Mieszko I chcąc umocnić sojusz ze Szwecją, wydał ją za króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego. Zmieniła wtedy imię na Sygryda. Po jego śmierci wydała się za króla Danii Swena Widłobrodego. Z tego małżeństwa urodziło się dwóch synów – Harald II Svenson i Kanut II Wiellki.

Kanut podbił Anglię w roku 1016, zostając tym samym jej królem. W późniejszym czasie został również królem Danii, Norwegii i części Szwecji. Wiadomo, że pomocy udzielił mu jego wuj, Bolesław Chrobry, który wysłał na wojnę polskich wojowników.

Panowanie Kanuta nad Anglią było, jak to w tamtych czasach bywało, krwawe. Niemniej jednak udało mu się przeprowadzić kilka ważnych reform oraz ożywić ówczesną gospodarkę.

Po jego śmierci w 1035 roku królem został jego syn, Hardekanut, który był królem nieudolnym. Po jego śmierci 7 lat później (prawdopodobnie w wyniku otrucia) zakończyło się panowanie potomków Piastów na tronie angielskim.

Jeżeli zainteresowały Ciebie te informacje, zapraszam na mój blog http://www.atfirsthand.blogspot.com

Katarzyna Gołda


Podziel się