Fiński system edukacyjny różni się od tego na całym świecie:
Dzieci zaczynają naukę po ukończeniu 7 roku życia, mają najkrótszy rok szkolny, najdłuższe przerwy, nie ma ocen, jest tylko jeden test kompetencji, nie ma prac domowych, sportów drużynowych (ponieważ fińska szkoła nie opiera się na rywalizacji), tyle samo czasu poświęca się przedmiotom akademickim i praktycznym. Fińscy nauczyciele wybierani są spośród 10% najlepszych absolwentów, mają ponadprzeciętne zarobki i cieszą się powszechnym szacunkiem społecznym. Nie są oceniani, nie mają wytycznych programowych i mają 2 godziny w tygodniu na dokształcanie zawodowe.
W rezultacie uczniowie fińscy osiągają ponadprzeciętne wyniki we wszystkich rankingach, a Finlandia jest jednym z najbardziej innowacyjnych krajów na świecie.


Podziel się