W dzisiejszych czasach, kiedy kontakt mailowy stał się jednym z podstawowych narzędzi pozyskiwania klientów oraz utrzymywania z nimi właściwych relacji, umiejętność pisania korespondencji ma szczególne znaczenie dla efektywności biznesowej działów sprzedaży i obsługi klienta. Dysponujemy konkretnymi dowodami, kiedy nasze szkolenie z pisania korespondencji mailowej wpłynęło na osiągnięcie przez naszego klienta najwyższej oceny w badaniu „mystery shopping”.

Po szczegóły zapraszamy na stronę: http://www.internationalservicecheck.com/pl/22/home/Wiadomo%C5%9Bci-i-inform


Podziel się