„W badaniu, które dotąd objęło czternaście tysięcy ochotników rekrutujących się spośród studentów college’ów, Konrath ustaliła, że wyniki dotyczące poziomu empatii (mierzonego za pomocą Indeksu Reaktywności Interpersonalnej) przez ostatnie trzy dekady cały czas spadają – w zasadzie od opracowania tej skali w 1979 roku. Szczególnie wyraźny spadek nastąpił w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
„Dzisiejsi studenci college’u wykazują o około czterdzieści procent mniejszą empatię niż ci sprzed dwudziestu czy trzydziestu lat”, donosi Konroth.
Zdaniem Jean Twenge, profesora psychologii na San Diego State University, bardziej martwi to, że w tym samym okresie poziom narcyzmu studentów, również mierzony za pomocą kwestionariuszy samoopisowych, wzrasta. I to błyskawicznie.
„Wiele osób uważa obecnych studentów college’ów, często nazywanych Pokoleniem Ja, za najbardziej egocentryczną, narcystyczną, nastawioną na rywalizację, pewną siebie i indywidualistyczną grupę w całej historii”, dodaje Konrath.
Nic zatem zaskakującego, że były szef brytyjskich sił zbrojnych, lord Dannatt, oświadczył ostatnio, że w ramach szkolenia podstawowego rekruci przechodzą edukację moralną, gdyż wielu wykazuje braki w podstawowym systemie wartości.
– Ludzie nie znajdują się obecnie pod takim wpływem tradycyjnych wartości, jak w poprzednich pokoleniach, więc uważamy za konieczne danie im jakichś podstaw moralnych – mówi.
Kiedyś postulowano, by przestępców wcielać do wojska. Teraz już nie. Jest ich tam wystarczająco wielu.

Źródło: Dutton, Kevin. „Mądrość psychopatów.” MUZA SA.


Podziel się