Amerykańscy psychologowie przeprowadzili badanie na grupie 375 studentów inżynierii.

Studenci zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa studentów przysłuchiwała się uprzejmym rozmowom między pracownikiem a pracodawcą, studenci drugiej grupy byli świadkami kłótni pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Następnie wszyscy badani otrzymali do rozwiązania kilka zadań.

Okazało się, że studenci, którzy słuchali rozmowy między pracownikiem a szefem, który zachowywał się wobec podwładnego wrogo, lepiej poradzili sobie z problemami analitycznymi. Na tej podstawie psychologowie wysnuli przypuszczenie, że „pewien poziom gniewu pomaga pracownikowi się skoncentrować i sprawia, że pracuje on ciężej”.

Aby zbadać na ile ciężka praca wpłynęła także na wydajność, postanowiono przeprowadzić trzecie badanie. W badaniu tym część studentów przysłuchiwała się rozmowie między pracownikiem a pracodawcą, który krytykował podwładnego robiąc mu sarkastyczne uwagi. Okazało się, że złośliwość w połączeniu z dawką humoru, sprawiła, że badani stali się bardziej kreatywni i bardziej wydajni. Co więcej, byli oni w stanie spojrzeć na konkretny problem, który zlecono im do rozwiązania, z różnych perspektyw.

Źródło: www.tvn24.pl


Podziel się