Rok założenia
1997
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod numerem 0000042008, o numerze NIP 526-25-66-308, kapitał zakładowy 60.000 złotych.
Dane teleadresowe
ul. Kopińska 31; 02-327 Warszawa
(22) 822 25 31
823 84 98
824 39 22
centrum@csjet.pl;
www.csjet.pl
Liczba konsultantów
/ Status konsultantów

  • 9 osób na stałe (i na wyłączność)
  • Każdy konsultant posiada jednocześnie praktykę w biznesie i wyższe wykształcenie kierunkowe
Baza merytoryczna
Programy Centrum Szkoleniowego JET zawsze budowane są w oparciu o:

  • Oczekiwania Klientów dotyczące docelowych kompetencji oraz modelowych zachowań
  • Doświadczenie pedagogiczne konsultantów Centrum Szkoleniowego JET
  • Praktykę w biznesie (na stanowiskach menedżerskich lub handlowych) każdego konsultanta Centrum Szkoleniowego
    JET
  • Wsparcie konsultantów i ekspertów z najskuteczniejszych firm działających w Polsce
  • Współpracę z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na całym świecie