Skorzystaj z autodiagnozy i rozwoju w idealnym połączeniu

IDEA TEST&GROW

Narzędzia TEST&GROW to przyjazne, bardzo użyteczne połączenie testów do autodiagnozy i multimedialnych materiałów rozwojowych, bezpośrednio powiązanych z wynikami uzyskanymi w teście.

Pozwalają pracownikom na samodzielną diagnozę ważnych elementów własnego funkcjonowania i ewentualną ich modyfikację w oparciu o dostępne od razu inspiracje, podpowiedzi i dobre praktyki.

DLA KOGO?

 

Autotesty TEST&GROW adresowane są przede wszystkim do menedżerów, ale równie wartościowe okazują się też dla specjalistów. Dwa pierwsze dają wgląd w indywidualny sposób funkcjonowania, dwa następne pozwalają na diagnozę sytuacji w zespole.

„METAPROGRAMY – MOJE PODEJŚCIE DO LUDZI I ZADAŃ”

„MÓJ STYL PRZEKONYWANIA DO ZMIAN”

„5 DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ”

„POZIOM ENERGII W MOIM ZESPOLE”

NARZĘDZIA TEST&GROW – DLACZEGO WARTO?

 

 • maksymalnie wygodne i czasooszczędne
 • mobilne i dostępne online, do wykorzystania w każdym momencie, w każdych okolicznościach
 • budują odpowiedzialność pracownika za własny rozwój
 • pogłębiają samoświadomość menedżerską i zespołową
 • w 100% wpisują się w zasadę efektywnego rozwoju 70/20/10

JAK SKORZYSTAĆ Z NARZĘDZI TEST&GROW?

Cztery proste kroki:

1. W ramach pakietu TEST&GROW otrzymują Państwo linki i czasowe (np. na trzy miesiące) hasło dostępu do każdego z testów dla każdego użytkownika.

2. Linki i hasła udostępniają Państwo swoim wybranym pracownikom wraz z prostą, motywującą instrukcją i przygotowanym przez nas zaproszeniem.

3. Pracownik w wolnej chwili, w ciągu 10 minut wypełnia test na dowolnym urządzeniu (np. na smartfonie) i natychmiast otrzymuje wyniki. Może je przesłać na swój e-mail i zachować do dalszej analizy.

4. Użytkownik od razu może też skorzystać online ze skorelowanych z danym wynikiem inspiracji, podpowiedzi i dobrych praktyk, przygotowanych w atrakcyjnej multimedialnej formie.

Zapraszamy do skorzystania z narzędzi samorozwoju TEST&GROW. Kontakt:

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Centrum Szkoleniowe JET Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopińska 31/1, 02-327 Warszawa. Kontakt e-mail: centrum@csjet.pl.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w klauzulach informacyjnych zamieszczonych na stronie: www.csjet.pl/rodo.


  Podziel się