Dylemat: „Spotkania jako kłopotliwa codzienność, czy Dźwignia efektywności ?”

Moderowana dyskusja z Uczestnikami – Fakty i Mity dotyczące spotkań firmowych.

Podejście I – Kłopotliwa codzienność – Nośne i interaktywne przykłady realnych i często nieefektywnych biznesowo spotkań firmowych. Patologie spotkań firmowych pokazane z perspektywy Uczestników i Prowadzących spotkania.

Podejście II – Dźwignia efektywności – Multimedialna prezentacja różnych podejść do efektywnych spotkań – Czego możemy się nauczyć od Gen. Pagonisa i Prof. Danielsa. Nośne i interaktywne przykłady realnych i efektywnych biznesowo spotkań firmowych.

Follow Up Starcia – Na bazie inspiracji i refleksji Menedżerowie wspólnie wypracują: (1) Zasady efektywnych spotkań, (2) Kluczowe elementy skutecznego zaproszenia na spotkanie, (3) Pytania filtrujące zasadność mojego udziału w konkretnym spotkaniu.

Zobacz pozostałe dylematy


Podziel się