Dylemat: „Płynąć z prądem, czy Odważnie iść pod prąd?”

Scenki teatralne „Podwładni po godzinach” oraz „Szefowie o ocenach Pracowniczych” – zobrazowanie dwóch skrajnych podejść pracowników i Menedżerów do rzeczywistości korporacyjnej. Omówienie w zespołach wniosków z prezentowanych scenek i doprowadzenie do autorefleksji Menedżerskiej.

Podejście I – Właściwie rób rzeczy – Wprowadzenie syndromu „pieczarkarni” na przykładzie casów z innych firm.

Podejście II – Rób właściwe rzeczy – zmiany są konieczne i sam mam pomysł na zmianę – Analiza historii pewnej oczyszczalni ścieków na wyspie „Nut Island”.

Follow Up Starcia – Omówienie wyników badań Prof. Kegana. Analiza historii Dawn Airey i wnioski do codziennej pracy Menedżerów . Zespołowe wypracowanie sposobów aktywizowania Podwładnych do robienia „rzeczy właściwych”.

Zobacz pozostałe dylematy


Podziel się