Dlaczego Trzecia Alternatywa? Ponieważ dwa pierwsze wybory – dwie pierwsze alternatywy – dotyczą opcji wygrana – przegrana, gdzie nigdy nie masz pewności, na której pozycji skończysz lub kompromisu, w którym – pozornie zyskując – tracą obie strony, bo każdy godzi się na jakieś rozwiązanie, wiedząc, że równocześnie coś ważnego dla siebie poświęca.

W dwóch pierwszych alternatywach komunikaty nacechowane są:

  • agresją, twardym obstawaniem przy swoich racjach, wykorzystywaniem stanowiska lub sytuacji, np.: „…ale proszę pana, trzeba było przeczytać regulamin przed podpisaniem umowy…”

lub

  • unikaniem i odpuszczaniem dla świętego spokoju, np.: „… jak pan chce, może pan napisać reklamację…

Trzecia alternatywa to droga, w której żadna ze stron nie czuje się przegrana. Nie musi, bo trzecia alternatywa to droga poza transakcją wygrana – przegrana; bardzo często też nie jest wypadkową oczekiwań dwóch stron komunikacji.  W dwóch pierwszych alternatywach obracamy się w świecie swoich własnych schematów i stereotypów. Trzecia alternatywa to wyjście poza swoje schematy i stereotypy i autentyczne zrozumienie drugiej strony. Dopiero to pozwala wspólnie poszukiwać rozwiązań.


Podziel się