Bycie otwartym na różnorodność to nie cel do osiągnięcia. To sposób działania, który pozwala nam dostrzegać zmiany i rozumieć poglądy innych.

A więc kiedy próbujemy siebie, naszych pracowników lub kolegów otworzyć na różnorodność, nie róbmy tego tylko dla realizacji jakiegoś celu. Uczmy siebie, swoich pracowników, swoje dzieci i partnerów sposobu życia i pracy, który będzie wspierał tę otwartość.

W różnorodności doświadczeń jest siła każdego z nas i każdej organizacji. Człowiek lub organizacja, która umie z niej korzystać, nie powinna obawiać się o przyszłość, ponieważ jest jej aktywną częścią.

  • Dostosuj styl zarządzania do osobowości swoich podwładnych;
  • Zrozum zachowania swoich pracowników dla zbudowania odpowiedniego klimatu pracy.

Podziel się