W dzisiejszych czasach, kiedy kontakt mailowy stał się jednym z podstawowych narzędzi pozyskiwania klientów oraz utrzymywania z nimi właściwych relacji, umiejętność pisania korespondencji ma szczególne znaczenie dla efektywności biznesowej działów sprzedaży i obsługi klienta. Dysponujemy konkretnymi dowodami, kiedy nasze szkolenie z pisania korespondencji mailowej wpłynęło na osiągnięcie przez naszego klienta najwyższej oceny w badaniu „mystery shopping”.

Przykładowy program warsztatów:

  • Zasady nowoczesnej korespondencji z Klientem;
  • Pisemne przekonywanie Klientów do proponowanych rozwiązań;
  • Przekazywanie niekorzystnych informacji/informowanie o problemach;
  • Formułowanie asertywnych odpowiedzi w pismach;
  • Krótkie i zrozumiałe wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń;
  • Wykorzystanie języka pozytywów do budowania relacji z Klientem.

Podziel się