„Dobre jest wrogiem lepszego..”

                                               Autor nieznany

Interaktywny warsztat nawiązujący do wyników badań Jima Collinsa (Co różni firmy wielkie od firm dobrych i wielkich menedżerów od dobrych menedżerów?).

Szkolenie pozwala wnikliwie spojrzeć na przyjęte założenia zarówno odnośnie modelu biznesowego jak i osobistego stylu przywództwa. Pomoże skonfrontować je z wynikami badań nad najefektywniejszymi firmami i z praktyką biznesową innych firm.

Podczas warsztatu są omawiane następujące zagadnienia:

  • Co tak naprawdę wyróżnia wielkich menedżerów i wielkie firmy (na podstawie wyników badań J.Collinsa – Good to Great)?
  • Co to jest „przywództwo 5-tego stopnia”?
  • Jak w praktyce można realizować postulaty wynikające z badań Collinsa, przekształcając firmę czy zespół „z dobrego w wielki”

Podziel się