„Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami.”

Ralph Waldo Emerson

Prezentacje, wystąpienia publiczne – dla jednych szansa na pokazanie się, dla innych walka o klienta a jeszcze innych element pracy. Bez względu na to po co to robisz, zawsze jest to wyzwaniem. Wyzwaniem, które coraz trudniej da się ominąć.

Zapraszamy na praktyczne oraz pełne atrakcyjnych i inspirujących przykładów szkolenie, podczas którego każdy uczestnik będzie miał okazje popracować nad swoim indywidualnym „warsztatem prezentacyjnym”.

Podczas warsztatów:

  • MISTRZ PERSWAZJI: świadome wykorzystywanie języka perswazji i mechanizmów psychologicznych w działaniach biznesowych.
  • MISTRZ STRATEGII: prezentacje nastawione na potrzeby odbiorcy i efekt biznesowy. Przygotowywanie do budowania zrozumiałych i czytelnych prezentacji multimedialnych.
  • MISTRZ TALK-SHOW: hipnotyzowanie odbiorców prezentacji: mówca kompetentny i atrakcyjny.
  • MISTRZ SKUTECZNEJ RIPOSTY: korzystanie z zasobów języka mówionego podczas komunikowania i przekonywania.
  • MISTRZ SCENY: interaktywne wystąpienia dla licznego audytorium i korzystanie z własnego potencjału w zakresie komunikacji niewerbalnej i parawerbalnej.

Podziel się