„Ustawienie żagli, a nie kierunek wiatru, wyznacza drogę, którą podążamy” – Jim Rohn

Od 2008 r. działamy w niespokojnym świecie, charakteryzującym się wolniejszym tempem rozwoju, większym ryzykiem i mniejszą stabilnością. Zmiany i wydarzenia makro- i mikroekonomiczne potrafią zmieniać krajobraz biznesowy prawie z dnia na dzień. Jak zatem działać w czasach turbulencji, aby zachować maksymalną skuteczność?
Kanwą warsztatu są wyniki badań Jima Collinsa i Morton Hansen, którym zostało poddanych kilka tysięcy firm. W badaniach poszukiwano odpowiedzi „Dlaczego pewne firmy święcą triumfy w czasach pełnych niepewności, a nawet chaosu, podczas gdy inne zwyczajnie nie dają sobie rady?”. Najważniejsze konkluzje z tych badań sprowadzają się do trzech bardzo praktycznych zasad działania stanowiących bardzo istotne podpowiedzi dla menedżerów. Warsztat podzielony jest na czytelne bloki, odnoszące się właśnie do każdej z tych trzech zasad. Każda część naszej wspólnej pracy na sali szkoleniowej składać się będzie z: energetycznego studium przypadku, wyników badań i rekomendacji, przykładów narzędzi menedżerskich oraz części praktycznej, w której uczestnicy będą proszeni o przećwiczenie omawianych narzędzi (na przykładach z ich pracy).

Podczas warsztatu mówimy:
• Jak budować kulturę „fanatycznej dyscypliny”?
• Jak pogodzić wymóg „empirycznej kreatywności” z pokusą „Moonshot thinking” i kreowania przełomowych innowacji w branży?
• Co to jest podejście ZOOM In i ZOOM out w pracy menedżera
• Po co w pracy zespołu „kod operacyjny” i jak go w praktyce wykorzystywać?


Podziel się