HomeEventy„Śniadanie Mistrzów” – Sesje wymiany dobrych praktyk

"Śniadanie Mistrzów"
Sesje wymiany dobrych praktyk

Jednym z największych wyzwań w zakresie zarządzania wiedzą w firmach jest zbudowanie i utrwalenie nawyku dzielenia się dobrymi praktykami. Pracownicy nie zawsze wiedzą, jak to robić skutecznie i nie zawsze mają na to czas i przestrzeń. Krótkie i dynamiczne sesje w formule porannych spotkań pt. „Śniadanie Mistrzów” skutecznie pomagają sprostać tym wyzwaniom.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

W trakcie tego wydarzenia uczestnicy otrzymują

01Zestaw inspiracji skłaniających do autorefleksji i motywujących do dzielenia się best practice

02Okazję do podzielenia się swoimi najlepszymi praktykami i uzyskania najlepszych praktyk od innych

03Możliwość spojrzenia na działania swoje i innych przez kilka pryzmatów

04Gotowe narzędzie (metoda SMILE) do późniejszego wykorzystania w swojej praktyce

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Event "Śniadanie mistrzów" składa się z dwóch kluczowych etapów:
Kick-off

Jako kick-off oferujemy krótki warsztat inspiracyjny omawiający studium przypadku firmy starającej się zbudować kulturę organizacji uczącej się i uruchomić intensywną wymianę wiedzy. Analiza sukcesów i problemów tego przedsięwzięcia pomaga zrozumieć, na co postawić w procesie praktycznego zarzadzania wiedzą. Dopełnieniem kick-offu jest omówienie 1 lub 2 starannie wybranych firmowych dobrych praktyk, które zapoczątkują całą serię spotkań wymiany wiedzy.

Docelowe sesje

Każda sesja zaczyna się 10-minutową inspiracją dotyczącą skutecznego działania, zaczerpniętą spoza biznesu, aby wzmacniać ciekawość, podejście open mind i gotowość do uczenia się z każdego źródła.

Następnie, w zależności od potrzeby i dostępnego czasu, omawiane są 1-3 dobre praktyki, przygotowywane wg metody SMILE. W czasie dyskusji uczestnicy wcielają się w 4 role, pomagające zbudować właściwe nawyki dzielenia się wiedzą i wykorzystywania best practice:

"Detektywi" - pomagają zidentyfikować kluczowe mechanizmy sukcesu danej best practice
"Strażacy" - identyfikują zagrożenia dla działania w tego typu sytuacjach
"Hunterzy" - polują na okazje, jak i gdzie jeszcze wykorzystać daną lekcję w firmie
"Poławiacze pereł" - zapisują kluczowe pomysły i sugestie.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image